Πώς ελέγχονται οι ψυχοθεραπευτές μας; Τι κριτήρια πληρούν;

Τα πρότυπα επαλήθευσης που εφαρμόζουμε για τους ψυχοθεραπευτές που εισέρχονται στην πλατφόρμα Hedepy βασίζονται στα κριτήρια επαγγελματικών οργανώσεων όπως η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (ελψε), ή η Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (EAP).

Μεταξύ των ψυχοθεραπευτών μας υπάρχουν μόνο εκείνοι που ανήκουν σε μία από αυτές τις κατηγορίες:

  • Ψυχοθεραπευτές με ολοκληρωμένη εκπαίδευση που πληροί τα κριτήρια των επαγγελματικών οργανώσεων
  • Ψυχοθεραπευτές σε εκπαίδευση που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματικών οργανώσεων 
  • Ψυχοθεραπευτές που είναι μέλη επαγγελματικών οργανώσεων

Η ιδιότητα του μέλους σε αυτούς τους οργανισμούς διασφαλίζει ότι οι ψυχοθεραπευτές μας πληρούν ορισμένα πρότυπα ποιότητας, γεγονός που δίνει στους πελάτες μας τη βεβαιότητα ότι θα βρουν στην Hedepy μόνο ψυχοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους ή βρίσκονται σε εκπαίδευση πιστοποιημένη ως προς την ποιότητά της. Ελέγχουμε αυστηρά τη συμμόρφωση των θεραπευτών μας με αυτές τις απαιτήσεις.

Hedepyn terapeutti

Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας

Μερικές φορές το δύσκολο είναι να ξεκινήσετε
ΑΓΧΟΣ ΤΡΑΥΜΑ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΑΥΤΟΥ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„”Η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεων μας.” Η θεραπεία είναι μια διαδικασία αυτοφροντιδας μέσα από την οποία αποκτάς κάποια δια βίου εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις πιο λειτουργικά.“
39 EUR / ραντεβού
ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΖΩΗΣ ΠΕΝΘΟΣ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Η ψυχοθεραπεία είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικές επενδύσεις του ανθρώπου. Ο κατάλληλος θεραπευτής θα σας δώσει τα εργαλεία για να ζήσετε την ζωή σας όπως εσείς ορίζετε.“
29 EUR / ραντεβού
ΑΓΧΟΣ ΦΟΒΙΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΑΥΤΟΥ ΣΧΕΣΕΙΣ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Η Ψυχοθεραπεία είναι ένα όμορφο ταξίδι. Κάθε διαδρομή σε πάει κάπου, η ερώτηση είναι εσύ που θες να πας! Εάν θέλεις κάτι που δεν έχεις, πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έκανες!“
39 EUR / ραντεβού