Είναι όλα όσα λέω στον θεραπευτή εμπιστευτικά;

Ο ψυχοθεραπευτής δεσμεύεται από τους κανόνες δεοντολογίας του ψυχοθεραπευτικού επαγγέλματος, όπου μία από τις κύριες δεοντολογικές αρχές EAP (European association for psychotherapy) είναι η αρχή της εμπιστευτικότητας, όπου το πρωταρχικό καθήκον των ψυχοθεραπευτών είναι να σέβονται το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουν από τα άτομα κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής εργασίας. Οι ψυχοθεραπευτές είναι υποχρεωμένοι να μην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες αυτές σε κανέναν άλλον χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου και είναι επίσης υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας

Μερικές φορές το δύσκολο είναι να ξεκινήσετε
ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Απώτερος σκοπός της θεραπείας είναι το άτομο να μπορεί να ξεπερνά τις δυσκολίες του αυτόνομα χωρίς την βοήθεια μου.“
39 EUR / ραντεβού
ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΖΩΗΣ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι, στο οποίο είμαστε συνοδοιπόροι. Επεξεργαζόμαστε το παρελθόν, εστιάζουμε στο παρόν και θέτουμε στόχους για το μέλλον.“
39 EUR / ραντεβού
ΑΓΧΟΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΖΩΗΣ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Η Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ταξίδι, όπου θεραπευτής/τρια και θεραπευόμενος/η γίνονται συνοδοιπόροι και συνταξιδεύουν μαζί, με τον θεραπευτή/τρια να φωτίζει το δρόμο.“
39 EUR / ραντεβού