Πώς ελέγχονται οι ψυχοθεραπευτές μας; Τι κριτήρια πληρούν;

Τα πρότυπα επαλήθευσης που εφαρμόζουμε για τους ψυχοθεραπευτές που εισέρχονται στην πλατφόρμα Hedepy βασίζονται στα κριτήρια επαγγελματικών οργανώσεων όπως η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (ελψε), ή η Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (EAP).

Μεταξύ των ψυχοθεραπευτών μας υπάρχουν μόνο εκείνοι που ανήκουν σε μία από αυτές τις κατηγορίες:

  • Ψυχοθεραπευτές με ολοκληρωμένη εκπαίδευση που πληροί τα κριτήρια των επαγγελματικών οργανώσεων
  • Ψυχοθεραπευτές σε εκπαίδευση που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματικών οργανώσεων 
  • Ψυχοθεραπευτές που είναι μέλη επαγγελματικών οργανώσεων

Η ιδιότητα του μέλους σε αυτούς τους οργανισμούς διασφαλίζει ότι οι ψυχοθεραπευτές πληρούν ορισμένα πρότυπα ποιότητας, γεγονός που δίνει στους πελάτες τη βεβαιότητα ότι θα βρουν στο Hedepy μόνο ψυχοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθούν εκπαίδευση πιστοποιημένη ως προς την ποιότητα. Ελέγχουμε αυστηρά τη συμμόρφωση των θεραπευτών μας με αυτές τις απαιτήσεις.

Hedepyn terapeutti

Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας

Μερικές φορές το δύσκολο είναι να ξεκινήσετε
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΑΥΤΟΥ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Η θεραπεία είναι ένα βοηθητικό μονοπάτι για να μπορέσει το άτομο να γίνει “πρόσωπο” : να είναι ο εαυτός που πραγματικά είναι.“
39 EUR / ραντεβού
Χριστίνα Γιαννιού Ψυχολόγος (10000+ ώρες πρακτικής)
ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και βιώνει τη δική του πραγματικότητα. Σε ένα περιβάλλον ενσυναίσθησης και αποδοχής μπορείς να ανακαλύψεις τον δικό σου τρόπο να υπάρχεις.“
39 EUR / ραντεβού
Αθηνά Μαξιμιάδη Ψυχολόγος (3000+ ώρες πρακτικής)
ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΑΥΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
Επαληθευμένη θεραπευτική κατάρτιση
„Η θεραπεία είναι ένας ασφαλής χώρος για όλους, χωρίς προκαταλήψεις. Θα σε στηρίξω υπομονετικά, για να δημιουργήσουμε μαζί την ποιότητα ζωής που σου αξίζει!“
39 EUR / ραντεβού